Når svigermors tunge sveder

I dag opda­ge­de jeg, at oven­nævn­te plan­te, som står i vores stue — og som sjovt nok er en aflæg­ger fra svi­ger­mor — hav­de fået en stilk med blom­ster. Først tro­e­de jeg, at det var ukr­udt der var vok­set op mel­lem bla­de­ne, men det var plan­tens eget skud. Ved et nær­me­re kig kun­ne jeg se små drå­ber ved stil­ken og det blev jeg nødt til at tage bil­le­der af.

Er der nogen kan der for­tæl­le mig, hvad Svi­ger­mors Skar­pe Tun­ge gør med sådan nog­le kli­stre­de drå­ber?

Svigermors skarpe tunge
Svi­ger­mors skar­pe tun­ge
Svigermors skarpe tunge tættere på
Svi­ger­mors skar­pe tun­ge tæt­te­re på
Svigermors sved?
Svi­ger­mors sved?

Nordlys og vulkanudbrud på Island

Det sto­re vulka­nud­brud på Island ved gletsje­ren Eyjafjal­la­jökull bli­ver akkom­pag­ne­ret af smukt nord­lys.

Nordlys og vulkanudbrud på Island
Nord­lys og vulka­nud­brud på Island

Jeg har ikke taget bil­le­det — det har Iriya.

Opda­te­ring: Og så har The Boston Glo­be taget super­flot­te bil­le­der af vulka­nud­brud­det og aske og alt muligt andet.

Opda­te­ring: Og i går aftes var der yder­li­ge­re udbrud på Island:

Skarpi har taget billede af vulkanudbrud på Island
Skar­pi har taget bil­le­de af vulka­nud­brud på Island