Tag-arkiv: Jane Faerber

Bølgen af LCHF har ramt os

I Dan­mark er der for tiden en LCHF– og Palæ­obølge. Den har varet i et godt stykke tid nu. Vi er ende­lig sprun­get på den i troen på et bedre liv.

LCHF står for Low Carb, High Fat. Altså en kal­o­ri­e­fat­tig  og fed­trig kost. Det bety­der et far­vel til ris, pasta, kar­to­f­ler, slik, etc. og sam­ti­dig et Ja, tak til fed creme frai­che, græsk yog­hurt, rig­tig smør, fløde, etc. Sam­ti­dig opfor­drer bogen til at spise mas­ser af grønt sam­men med den fed­trige kost.

Jeg, Ulrik, fik bogen “LCHF — spis dig mæt og glad” i jule­gave og vi er nu så småt star­tet på at prøve en kost­om­læg­ning med bogen i bag­hån­den. Den er skre­vet af Mad­ban­dit­ten (Jane Faer­ber) og du kan læse mere om bogen her.

Ind­til videre har LCHF-omstillingen her­hjemme stået på siden lige før nytår 2014 (dvs. knap 14 dage nu) og vi føler alle­rede nu, at det vir­ker som lovet: Min­dre træt­hed samt større og læn­gere mæthed.

Vi hol­der ved — og du hører sik­kert mere om det.