Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at foto­gra­fe­re
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er for­di, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Ele­na. En hår­rej­sen­de tur i ulveland.

Og så lige en 6‑ordsroman til at run­de af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seatt­le.” –Ulrik Høy­er Kold

En sproglig dyrequiz

Jeg vil ger­ne udfor­dre alle, der læser den­ne blog til at ram­me 100% rig­tigt (gæt­te alle 15 rig­tigt!) i Moder­s­mål-Sel­ska­bets quiz fra Bog­mes­se 2007. Det hand­ler om at ind­sæt­te det rig­ti­ge navn på et dyr i en sprog­lig sam­men­hæng såsom:

Er du mand eller DYR?

Sva­ret her er natur­lig­vis “mus”. Er du stiv nok i de dan­ske ord­s­prog og sprog­bil­le­der til at du tør skri­ve, hvor man­ge rig­ti­ge du fik?

Er du mand eller DYR?

Testen fandt jeg hos Line på Blogbogstaver.dk.