Bølgen af LCHF har ramt os

I Dan­mark er der for tiden en LCHF- og Palæ­obøl­ge. Den har varet i et godt styk­ke tid nu. Vi er ende­lig sprun­get på den i tro­en på et bed­re liv.

LCHF står for Low Carb, High Fat. Alt­så en kal­o­ri­e­fat­tig  og fed­trig kost. Det bety­der et far­vel til ris, pas­ta, kar­to­f­ler, slik, etc. og sam­ti­dig et Ja, tak til fed cre­me frai­che, græsk yog­hurt, rig­tig smør, flø­de, etc. Sam­ti­dig opfor­drer bogen til at spi­se mas­ser af grønt sam­men med den fed­tri­ge kost.

Jeg, Ulrik, fik bogen “LCHF — spis dig mæt og glad” i jule­ga­ve og vi er nu så småt star­tet på at prø­ve en kost­om­læg­ning med bogen i bag­hån­den. Den er skre­vet af Mad­ban­dit­ten (Jane Faer­ber) og du kan læse mere om bogen her.

Ind­til vide­re har LCHF-omstil­lin­gen her­hjem­me stå­et på siden lige før nytår 2014 (dvs. knap 14 dage nu) og vi føler alle­re­de nu, at det vir­ker som lovet: Min­dre træt­hed samt stør­re og læn­ge­re mæt­hed.

Vi hol­der ved — og du hører sik­kert mere om det.