Tre nuancer af gråt

Jeg har ikke været så super effek­tiv med det der blog­skriv­ning på det sene­ste. Jeg har sim­pelt­hen mang­let inspira­tion. Så meget ople­ver jeg alt­så hel­ler ikke i løbet af en arbejds­dag… Men her til aften har vi været ude at gå en tur efter des­ser­ten og aften­te­en.

Med kame­ra­et i hån­den gik vi smut­ve­je, som vi ikke tid­li­ge­re har bet­rå­dt og fandt spæn­den­de moti­ver, som vi ikke før har set. Så her er end­nu et par bil­le­der af Ring­kø­bing fra en anden vin­kel.

Et udsnit af en plakat ved Teatret OM i Ringkøbing
Et udsnit af en pla­kat ved Tea­tret OM i Ring­kø­bing
Mit eget spejlbillede i et knust spejl
Mit eget spejl­bil­le­de i et knust spejl
En kærlighedserklæring skrevet i sand til manden i mit liv
En kær­lig­hed­ser­klæ­ring skre­vet i sand til man­den i mit liv

Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at foto­gra­fe­re
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er for­di, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Ele­na. En hår­rej­sen­de tur i ulveland.

Og så lige en 6‑ordsroman til at run­de af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seatt­le.” –Ulrik Høy­er Kold

Vi har lavet en aftale med præsten

Vi har for nylig lavet en afta­le med pastor Stig Ras­mus­sen om at mødes med ham lør­dag d. 28. juli for at gen­nem­gå bryl­lups­hand­lin­gen. Her skal vi også afta­le med ham, hvil­ke sal­mer der skal syn­ges. Hvis du, kære læser, har gode ide­er til bryl­lups­sal­mer, tager vi ger­ne imod dem.

Vi er natur­lig­vis også nødt til at læg­ge hove­d­er­ne i blød for at fin­de ud af, hvad han skal for­tæl­le om os under viel­sen.

Vi hav­de egent­lig også tænkt os at køre for­bi kir­ken for at tage bil­le­der, så I kan se, hvor hyg­ge­lig den lil­le lands­by­kir­ke er. Men kame­ra­ets bat­te­ri­er svig­te­de os i sid­ste øje­blik og vi har ingen opla­der med — så bil­le­der­ne må ven­te til en anden god gang.