5 grunde til at min dag igen blev lykkelig

  • Lyk­ken er at kom­me hjem til et kram og en nyla­vet smoo­t­hie, når man har haft en små­tr­æls dag på arbej­de.
  • Lyk­ken er at kun­ne tude til Hap­py Feet… og så gri­ne af, at man tude­de.
  • Lyk­ken er en dej­lig cykel­tur langs fjor­den.
  • Lyk­ken er en kop te og en hjem­me­bagt cook­ie.
  • Lyk­ken er kær­lig­he­den.

Retro-lykken er…

at spi­se blod­pøl­se med sirup og drik­ke Squash på dåse. Og så lyt­te til Øst­kyst Hust­lers’ “Ver­dens Læng­ste Rap”. Det har vi nem­lig lige gjort og nydt det.