Tag-arkiv: nisser

Julekalender — 13. december

image

image

image

Det er ikke kun uld­nis­ser, der hos os. Vi har også et par nis­ser i vin­du­eskar­men. De er lavet af Jakob Sil­berg fra Fjel­lerup. Han har den lille glas­bu­tik Sil­berg Glas i Fjel­lerup.

Vi fik nis­serne i bryl­lups­gave i 2007. De står i vin­duet i stuen og skuer efter for­å­rets komme. Lad os se, hvor længe, de kom­mer til at stå og vente.

Julekalender — 11. december

image

image

I den store kasse med jule­pynt lig­ger der fire små nis­ser og hyg­ger sig. De kom­mer frem ved sær­lige lej­lig­he­der og pas­ser på fami­lien her.
Det er fire nis­ser, der er lavet af Hanne i Højer. Malene har tid­li­gere skre­vet om sin tur til det søn­derjy­ske for at tale med Hanne om hen­des kunst­hånd­værk.
Nis­serne er lavet af uld og er klædt i uju­lede far­ver, så de kan holde øje med os året rundt uden at vække opmærksomhed.

Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og netop i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­tende, at vi bare måtte grine sam­men med hende. Det var en fan­ta­stisk for­nem­melse! Det må være hen­des jule­gave til os.

Eva i nissehuen
Eva i nissehuen

I løbet af den sid­ste måned er der sket mange ting i den lille fami­lie. Senest er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjorde ondt dybt ind i mode­rens hjerte at se sin dat­ter græde så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­lige ople­velse hur­tigt glemt igen.

Malene er med i en mødre­gruppe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Malene med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft begge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kunne blive vist frem og beundret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lille pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­gave, vi kunne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.

Din gamle uldnisse!

Den beskedne mængde jule­pynt, som vi enten har haft til at stå fremme eller hængt op er nu pak­ket ned i en junior-flyttekasse. (Det er spæn­dende hvor jule­py­n­ten skal stil­les til skue næste jul!) Til­bage er en Quick skra­be­ka­len­der, som ven­ter på at blive ombyt­tet til hele 25 kr! Så hel­ler ikke i år blev det til den helt store præ­mie. Jeg var ellers ét rens­dyr fra at vinde 5.000 kr og det er jo også en pæn sjat penge!

Helårsnisser
Helårsnis­ser

Til­bage er også disse fine uld­nis­ser. De skal blive på hyl­den, for det er helårsnis­ser. Jeg købte dem hos Hanne i Højer i sep­tem­ber måned, da jeg var nede og inter­viewe hende til en arti­kel om kvin­de­lige tekstil­kunst­hånd­vær­kere i Vestjyl­land. Hun har en rig­tig fin butik og kom­mer du på disse kan­ter, så er det bestemt et besøg værd!