Tag-arkiv: Seerprisen

Julekalender — 19. december

Snart er julen over os. Ane Cortzen og TV!TV!TV!-redaktionen har ønsket os god jul og tak­ket af for i år med en udsen­delse om jule­ka­len­dere på tv.

Nico­laj Sonne og So Ein Ding-redaktionen har også tak­ket af for i år ved at uddele de tre nyindstif­tede tech-priser:

  • Amanda for årets stør­ste tech-fadæse
  • Seer­pri­sen for årets sjove­ste Autospas.
  • Den Gyldne Ding for årets mest inter­es­sante og frem­sku­ende tech-opfindelse.
Jeg brin­ger her­med en blomst til vin­derne i de tre kate­go­rier og ønsker dem alle god vind i 2012: