Julekalender — 19. december

Snart er julen over os. Ane Cortzen og TV!TV!TV!-redaktionen har ønsket os god jul og tak­ket af for i år med en udsen­del­se om jule­ka­len­de­re på tv.

Nico­laj Son­ne og So Ein Ding-redak­tio­nen har også tak­ket af for i år ved at udde­le de tre nyindstif­te­de tech-pri­ser:

  • Aman­da for årets stør­ste tech-fadæ­se
  • Seer­pri­sen for årets sjove­ste Autos­pas.
  • Den Gyld­ne Ding for årets mest inter­es­san­te og frem­sku­en­de tech-opfin­del­se.
Jeg brin­ger her­med en blomst til vin­der­ne i de tre kate­go­ri­er og ønsker dem alle god vind i 2012:
En juleblomst til vinderne af So Ein Dings 2011-priser
En jule­blomst til vin­der­ne af So Ein Dings 2011-pri­ser
  • Vin­de­ren af Aman­da 2011: Elek­tro­nisk Patientjour­nal (EPJ) for sta­dig at være for­sin­ket og tvin­ge en af ver­dens mest frem­me­li­ge it-lan­de til at spil­le has­ard med vores sund­hed. Få nu det pro­jekt lavet fær­dig: “Vi har dig på bånd, Astrid Krag”. Du har lovet det inden 2014.
  • Seer­pri­sen 2011 blev givet til Met­te, der hav­de ind­sendt et skærm­skud af Jan Pyt­li­cks gen­vor­dig­he­der med bryster…
  • Og sidst men ikke mindst gik Den Gyld­ne Ding 2011 til Cloud’en. Det vil sige mig og dig. Og din nabo, der også bru­ger strea­m­ing tje­ne­ster og smartp­ho­ne. Og dine kol­le­ga­er, der hører musik på WiMP og TDC Play. Og alle de andre, der sør­ger for at hol­de hju­le­ne i gang på net­tet, så Sky­en bli­ver ved med at udvik­le sig. Til­lyk­ke til os!

Lukket for kommentarer.