Lydklip

Julekalender — 20. december

Med min­dre end en uge til jule­af­ten, kan man efter­hån­den godt skyde en hvid pil efter den tredje hvide jule­af­ten på stribe:

Nu er vi så tæt på jul, at vi kan være ret sikre på, at de prog­no­ser der fore­lig­ger for jule­vej­ret er nogen­lunde påli­de­lige. Det ser ud til, at jeg må skuffe dem, der havde håbet på en hvid jul lige­som de fore­gå­ende to år, for chan­cen for den tre­die hvide jul i træk er stort set lig nul.

Her i Gudum­holm skulle vi dog lige have lov at finde snesko­v­len og kosten frem, da der i løbet af dagen faldt et par cm sne.

Sæsonens første snerydning
Sæso­nens før­ste snerydning

Det tog ikke mere end en halv times tid at skrabe og feje ind­kørs­len (inklu­siv lidt snak med gen­boen, der var ude for at lufte hunden), men det er gra­tis motion.

Lad os se, om vin­te­ren har mere sne i bag­hån­den. Glæ­de­lig halv­grøn jul!