Chokolade, der er så nyt, vi må blogge om det

På Bil­kas cho­ko­la­de­hyl­der fandt vi i dag den­ne nye cho­ko­la­de fra Ant­hon Berg, som har det knap så mund­ret­te navn Ant­hon Berg Cho­co­la­te The­ra­py Wel­l­ness. Det er en 72% mørk cho­ko­la­de, der er smagt til med grøn te, inge­fær og citron. Den sma­ger godt og lig­ger godt på tun­gen, da den er for­met som en buet mønt.

Sven­sker­ne vil åben­bart ger­ne rek­la­me­re med pro­duk­tet, mens den dan­ske afde­ling ikke lader til at ken­de noget til pro­duk­tet.

Bil­le­det af cho­ko­la­de­æ­sken er taget i vores nye lystelt: en papir­spo­se fra Vero Moda. Male­ne lå på maven på gul­vet og stak kame­ra­et ind i posen for at tage det bedst muli­ge bil­le­de til vores nye for­bru­ger­ser­vi­ce. I skul­le have været der. Eller også skul­le vi have haft et kame­ra mere.

Bemærk, at ind­læg­get hver­ken er betalt af Vero Moda eller Ant­hon Berg.

Test af chokoladekager 4. del

Det fjer­de afsnit i føl­je­to­nen om den per­fek­te cho­ko­la­de­ka­ge vil vi til­skri­ve det­te fla­de eksem­plar uden mel. Kagen inde­hol­der kun føl­gen­de ingre­di­en­ser:

  • 100g smør
  • 100g cho­ko­la­de
  • 200g suk­ker
  • 3 æg

Gør som føl­ger, hvis du vil gøre os kun­sten efter: smelt cho­ko­la­de og smør og rør det sam­m­men. Vi brug­te et vand­bad — men en mikro­ovn eller en tyk­bun­det gry­de er sik­kert lige så godt. Pisk suk­ker og æg sam­men til en luf­tig mas­se. Vend til sidst cho­ko­la­de- og smør­blan­din­gen i ægge­mas­sen og hæld det hele i en form. Nu skal den bages ved 175 gra­der Cel­si­us i 25–30 minut­ter. Resul­ta­tet kom­mer til at se nogen­lun­de sådan ud.

 

Kagen skal være kon­fek­t­ag­tig og ikke helt så smat­tet, som den her er. Det bety­der, at du nok skal give den tæt­te­re på 30 minut­ter end de cir­ka 25 minut­ter, vi gav vores. Men den sma­ger godt, det vil jeg godt til­fø­je. Og den kræ­ver et styk­ke is, cre­me frai­che eller andet syr­ligt.

Opskrif­ten er i øvrigt hen­tet fra Alt for damer­nes mad­sek­tion fra num­mer 42, årgang 2002 og hed­der “suveræn cho­ko­la­de­ka­ge”. Man kan godt gem­me en opskrift meget læn­ge uden at prø­ve den af. Nu kan vi sæt­te et “kan godt laves igen”-mærke ud for den opskrift.