Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at foto­gra­fe­re
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er for­di, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Ele­na. En hår­rej­sen­de tur i ulveland.

Og så lige en 6‑ordsroman til at run­de af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seatt­le.” –Ulrik Høy­er Kold

Opdatering af arkiv-siderne

Jeg har leget lidt med arki­vet for vores blog. Når du klik­ker dig vej til arki­vet for et nøg­le­ord eller en kate­go­ri, vil du i bun­den af siden fin­de links til resten af ver­den.

Der­fra er der let adgang til andre sites, der har infor­ma­tion om sam­me nøg­le­ord eller kate­go­ri. Det kan eksem­pel­vis være Tech­nora­ti, Youtu­be eller Fli­ckr, der har infor­ma­tion om emnet usa­bi­li­ty.

Prøv det og se, om det giver mening!