Billeder fra Ryan & Lailas bryllup

Efter aftale med bru­de­par­ret har jeg nu offent­lig­gjort bil­le­der fra deres bryl­lup d. 10. maj 2008 på Restau­rant Kastrup Strandpark.

Der er mulig­hed for at kom­men­tere og se nær­mere på bil­le­derne på 23.