Dagens gode gerning

Jeg har været ude med ind­sam­lings­bøs­sen i dag for Fol­kekir­kens Nød­hjælp.

Op og ned, op og ned, op og ned i eta­ge­e­jen­dom­me. Kan vist godt sige, at jeg fik var­men…

Dagens gode ger­ning gav 564,25 kr til børn og unge, hvis fami­li­er lever med kon­se­kven­ser­ne af aids-epi­de­mi­en.