Dagens gode gerning

Jeg har været ude med ind­sam­lings­bøs­sen i dag for Fol­kekir­kens Nød­hjælp.

Op og ned, op og ned, op og ned i eta­ge­e­jen­domme. Kan vist godt sige, at jeg fik varmen…

Dagens gode ger­ning gav 564,25 kr til børn og unge, hvis fami­lier lever med kon­se­kven­serne af aids-epidemien.