Dagsarkiv: december 22, 2011

Julekalender — 22. december

En ny epoke er star­tet. I dag har jeg for anden gang været til julestue pga. af Eva. Hen­des dag­ple­je­mor, Hanne, invi­te­rede for­æl­drene til hen­des dag­ple­jebørn til julestue hjemme hos hende selv.

Arran­ge­men­tet var i og for sig hyg­ge­ligt nok. Der blev druk­ket kaffe, te og saf­te­vand og så blev der (natur­lig­vis!) ser­ve­ret æbleski­ver med suk­ker og syl­te­tøj til samt mas­ser af småka­ger. Og så blev der ikke mindst udveks­let jule­ga­ver. Eva gav Hanne en jule­gave og fik selv en jule­gave til­bage. Hvad kan en dag­ple­je­mor så finde på at give sine dagplejebørn?

Et pus­le­spil fra Maki’s serie af lege­tøj fra Dan­marks Radio. For­nuf­tigt, lære­rigt og velvalgt. Eva har revet pla­stik­ken af pus­le­spil­let og spredt brik­kerne ud over hele gul­vet. Vi glæ­der os til hun får lært at rydde op og sætte brik­kerne på plads i pla­den :-)

(og nå, ja, jeg har jo sta­dig lovet dig et sne­digt … det kom­mer :-) )