Julekalender — 7. december

image

For før­ste gang i mit liv har jeg helt på egen hånd påta­get mig opga­ven at skaf­fe et jule­træ til fami­li­en.
Male­ne og Eva er alle­re­de begyndt at pyn­te træ­et og i dag er der kom­met lys­hol­de­re og hjer­ter på. Det skal nok bli­ve et rig­tig smukt træ inden det bli­ver jul.