Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­r­en 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­sker­ne — ikke mindst os. Der­for skynd­te vi os over til vores hjælp­som­me nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han hav­de mulig­hed for at hjæl­pe os med den per­nib­le kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kun­ne han hel­dig­vis godt — så et par timer sene­re var vi igen sik­kert køren­de. Hur­ra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Kar­sten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i ind­kørs­len
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på have­bor­det
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mør­ke uden blitz

Det sid­ste bil­le­de er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­ti­de med lang luk­ke­tid og ingen blitz 🙂