Dagsarkiv: marts 11, 2009

Transportlæsning

Hvor er du hel­dig, at du sta­dig­væk har sådan nogle fan­ta­sti­ske bøger til gode!!

–Sagde en med­fri­vil­lig til mig, da jeg sidst hjalp til i vores lokale bio­graf. Efter­hån­den har jeg følt mig som den næst­sid­ste i Dan­mark, som ikke har læst Stieg Lars­sons bøger — Ulrik har nem­lig hel­ler ikke læst dem.

Nu har jeg lånt de to før­ste af en kol­lega og er så småt gået i gang med ‘Mænd der hader kvin­der’. Jeg er egent­lig ret glad for at skulle køre i bus til og fra arbejde, for jeg kan lige nå at læse en halv time hver vej. Den er alle­rede ved at være lidt spæn­dende. Hvis jeg bli­ver lige så bidt af bogen, som jeg har hørt andre er ble­vet, så skal jeg vist passe på ikke at ende i Nørre Nebel om morgenen…