Joakim har offentliggjort billeder

Joakim har offent­lig­gjort en ræk­ke bil­le­der fra vores bryl­lup. De kan ses i hans Smug­Mug-gal­le­ri. Og mens vi ven­ter på, at vores offi­ci­el­le foto­gra­fer ven­der hjem fra ferie, så vi kan få fat i alle portræt­bil­le­der­ne af gæster­ne og bru­de­par­ret, sid­der vi og sor­te­rer i bil­le­der. Vi skal jo fin­de et godt bil­le­de, som kan bru­ges til tak­ke­kor­tet.

 

Jeg faldt eksem­pel­vis lige over det, hvor rise­ne vir­ke­lig har fået fart på. Foto­gra­fen er Rolf. Det gæl­der jo i øvrigt sta­dig, at hvis du har bil­le­der fra vores bryl­lup, så mod­ta­ger vi ger­ne en kopi.

Lukket for kommentarer.