Par-test

Vi har fået nøg­len til den nye lej­lig­hed og har alle­re­de flyt­tet nog­le kas­ser og en reol.

Reo­len er også sam­let, hvil­ket er en bedrift i sig selv. Hvis man kan sam­le den ale­ne, så kan man kla­re alle udfor­drin­ger i livet. Hvis man kan sam­le den som par, så kan man kla­re alt sam­men og leve lyk­ke­ligt til sine dages ende. Vi har nu prø­vet at sam­le den sam­men 2 gan­ge og jeg har sam­let den én gang, så frem­ti­den ser ret lys ud 🙂