Den Selvlysende Hund

Søn­dag aften ple­jer jeg at være gået i seng inden kl. 23. Der­for har jeg ikke haft mulig­hed for at høre Anders Lund Mad­sens nye søn­dags­un­der­hold­nings­pro­gram, som bli­ver sendt den sid­ste søn­dag i hver måned. Der­for er det godt, at man kan podca­ste udsen­del­ser som dis­se! Her til aften hør­te vi nem­lig de to udsen­del­ser der har været sendt.

Udsen­del­ser­ne kal­des Den Selvly­sen­de Hund for­di Anders i sin barn­dom så en uhyg­ge­lig film i smug, hvor der ind­gik en selvly­sen­de hund. Bag­ef­ter kun­ne han ikke sove! Pro­gram­met hand­ler alt­så om uhyg­ge, spø­gel­ser, gen­gan­ge­re og hvad der ellers er af arte­fak­ter i den gen­re.

Jeg kun­ne ikke lade være med at gri­ne af Git­te fra Esb­jerg. Hun rin­ge­de ind og vil­le have hjælp til at slip­pe af med et spø­gel­se, som hen­des kære­ste hav­de slæbt med hjem fra arbej­de. Og en-to-tre, så tune­de den invi­te­re­de clair­voy­ant ind på spø­gel­set og bad spø­gel­set for­la­de den­ne ver­den.

Når det er Anders, der står bag, så kan man ikke lade være med at små­gri­ne under pro­gram­met. Så det kan helt klart anbe­fa­les enten at hol­de sig vågen fra 23–01 eller som vi gjor­de: down­lo­a­de Den Selvly­sen­de Hund som podcast.