Ny bolig

Nu er det offi­ci­elt for sent at kom­me og besø­ge os på Godt­håbs­vej i Ring­kø­bing — med­min­dre, at det er for at kom­me og hjæl­pe os med at gøre rent 🙂

Vi er nu flyt­tet til Nør­re­ga­de, 500 meter fra den tid­li­ge­re lej­lig­hed, så det er sta­dig i midt i Ring­kø­bing. Vi vil sta­dig ger­ne have besøg her­u­de, så kom ende­lig snart til Vestjyl­land!

God påske!