Dagens 6‑ordsroman

Dagens 6‑ordsroman fra gem­mer­ne:

Syd­frug­ter­ne brændt. Flyt­te­kort: Nord for Hel­ve­de” –Ulrik Høy­er Kold

Nu er vi flyt­tet og vores inter­net­for­bin­del­se er taget ned. Det bety­der, at det dag­li­ge blo­gind­læg mulig­vis ikke kom­mer helt så regel­mæs­sigt som det har gjort de sid­ste 100 dage. Men hel­dig­vis laver vi selv reg­ler­ne, så vi kan også selv blø­de op på dem.

Vi håber på, at TDC snart ven­der til­ba­ge med net til os.