Kirsebærblomstte

Jeg drik­ker for det meste hvid eller grøn te — kun hvis der ikke er andet, kan jeg en sjæl­den gang nøjes med pose­te med lemons­mag.

I dag har jeg smagt en helt ny te, Swe­et Saku­ra Tea. Det er japan­ske kir­se­træb­lom­ster, der er kon­ser­ve­ret på en bestemt måde, så de kan put­tes i varmt vand og drik­kes som te. Blom­sten lig­ger i en luft­tæt pose i noget suk­ker­la­ge, så man skal tage den ud med den med­føl­gen­de pind. Lige­som for­skel­li­ge grøn­ne og hvi­de te-typer, fol­der de sig ud, når de kom­mer i van­det. Blom­sten spi­ses bag­ef­ter og skul­le gøre godt for huden.

Du kan bestil­le teen via oven­stå­en­de  link.