Jordbær udenfor sæsonen

Jeg elsker at rode rundt i Net­tos til­bud­sva­rer. I sid­ste uge var fun­det såle­des en pose tør­re­de jord­bær. I før­ste omgang tænk­te jeg: “Det lyder sim­pelt­hen for mær­ke­ligt!”, men til 8 kr kun­ne jeg godt over­ta­les. Nu har jeg så smagt på dem og det er en ret blan­det for­nem­mel­se. Kon­si­sten­sen er lidt som det jules­lik der hed­der flæsk og det kan jeg sim­pelt­hen ikke kla­re! Jord­bæ­re­ne er vildt sukre­de, så det var noget af en mund­fuld at slu­ge. Ikke lige min favo­rit ‘sund’ slik. Men flot­te ser de ud!

Tørrede jordbær
Tør­re­de jord­bær