Fjordløbet 2009 ved Ringkøbing Fjord

Den 10. maj 2009 er der Fjord­lø­bet 2009. Det er 30. gang, der skal løbes Fjord­lø­bet. Vi reg­ner med at løbe med på 10 km-ruten.

Løbet fin­der sted ved Ring­kø­bing Sta­dion på Kon­ge­vej­en og bli­ver arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM), der er en under­af­de­ling af Ring­kø­bing Idræts­for­e­ning.


Vis stort kort

Pri­ser­ne for del­ta­gel­se er mel­lem 25 og 50 kro­ner alt efter løbe­rens alder og den valg­te distan­ce. De nær­me­re detal­jer kan man fin­de i fol­de­ren, der kan hen­tes på RAMs hjem­mesi­de (PDF). Der er til­mel­ding inden d. 1. maj 2009 — ellers koster det DKK 20,- ekstra i del­ta­ger­ge­byr.

Vi ses der­u­de!