Jakobs polterabend

I dag er det Jakobs pol­te­ra­bend — hur­ra, hur­ra, hur­raaa!”

Min lil­le­bror Jakob Kold skal gif­tes i star­ten af marts med hans udkår­ne Hele­na og der­for hol­der vi pol­te­ra­bend for ham i dag. Jeg går ud fra, at han i dag ikke får tid til at læse, hvad jeg skri­ver om hans pol­te­ra­bend, så der­for vil jeg godt alle­re­de nu del­ag­tig­gø­re alle I andre i pla­ner­ne.

Kl. 10:00 — alle (dren­ge og piger­ne, der skal hol­de pol­te­ra­bend for Hele­na) bra­ger ind ad døren og ser­ve­rer ame­ri­kansk brunch. Det der ikke kan laves på for­hånd skal laves fær­dig.

Kl. 12.45 — Dren­ge­ne skal køre gokart v/ Ski­ve Gokart — vi kører et Le Mans-løb, der varer 45–50 minut­ter.

Ca. kl. 14.30 — Når vi har fået arme­ne strakt ud igen, sluk­ket tør­sten og tør­ret sve­den af pan­den, så tager vi 90 minut­ter på Paint­ball-banen og pløk­ker Jakob. Vi skal se, om han kan hol­de til at stå for skud.

Ca. kl. 16.30 — Vi har klædt om igen og har sluk­ket tør­sten igen. Vi begi­ver os til­ba­ge til Jakob og Hele­nas lej­lig­hed og slap­per af, klæ­der even­tu­elt om og gør klar til næste punkt.

Kl. 19.00 — Der er bestilt bord på Restau­rant Kre­ta i Ski­ve. Vi tager både dren­ge og piger med der­ned. Efter mid­da­gen er plan­læg­nin­gen en smu­le løs og afgjort af, om vi sta­dig kan hol­de øjne­ne åbne og bene­ne oprejst. Måske byder Ski­ves nat­te­liv på en god ople­vel­se. Måske er det bed­re at gå hjem i seng og bli­ve klar til man­dag mor­gens udfor­drin­ger.

Det kan jo være, at andre på Ski­ve-egnen skal plan­læg­ge en pol­te­ra­bend. Pla­nen her er et for­slag til jer 🙂