Dagsarkiv: februar 12, 2009

Vestkysten kan være tåget

I wee­ken­den var vi ude at køre en tur i det våde vejr — en cykel­tur bragte os gen­nem sne, slud og regn­vejr. For­u­den natur­lig­vis forbi den lokale Kvickly.

Den mest inter­es­sante del af turen var udsig­ten ved Ring­kø­bing Fjord. Hori­son­ten var helt udvi­sket på grund af det fug­tige vejr — og lige­som øjnene, så havde kame­raet svært ved at foku­sere. Vi prø­vede alli­ge­vel at tage et par bil­le­der. Det her er det mest vellykkede.

Gråvejr over Ringkøbing Fjord
Gråvejr over Ring­kø­bing Fjord

Langs fjor­den løber fjord­s­tien, der bli­ver brugt flit­tigt af hund­e­luf­tere, motio­ni­ster og cyk­li­ster. Vi løber der gerne en 2–3 gange om ugen og har over­ve­jet at gøre vores tur langs fjor­den læn­gere. Den over­vej­else tager vi dog i os igen efter at have opda­get, at stien blot ender i det blå. Eller burde jeg sige det grå?

En mystisk rute ud i det grå.
En mystisk rute ud i det grå.
En mytisk rute ud i det blå.
En mytisk rute ud i det blå.

Det var næsten even­tyr­ag­tigt at stå dér og kigge ind i intet­he­den. Natu­ren er forunderlig.